Van Analiz Haber
Van Analiz Haber
Camilerin Gerçek Anlamlarını Bulması İçin!

Camilerin Gerçek Anlamlarını Bulması İçin!

Yeryüzünün kutsalı olan insanın, ilahi veya beşeri kaynaklara bağlılığını gösteren ve insanlara bu meyanda yön tayın eden saflarını belirleyen bir takım semboller/işaret vardır. Bunlar yaratıcının insanlara kutsallık atfederek gösterdiği bir takım saf belirleyen değerlerdir.

İnanmış olan insanlar saflarını belirlemek için bu sembollere/işaret uyarak kendi saflarını belirlerler. Buna mukabil insanların siyasi düşüncelerini simgeleyen, devletlerin yapılarını simgeleyen, ulusal anlayışları şekillendiren bir takım işaretlerde vardır. Bu makalede beşeri simgelerden ziyade semavi dinin sembollerinden ve onların işaret etmiş olduğu esas gayelerden bahsedeceğim.

İslam dinin sembolleri nelerdir?..

İslam dinin sembolleri kur-an’dır, Kâbe ve buna bağlı olarak camilerdir. İslam dininin ilk emri okudur: “Yaratan Rabbin adıyla oku. (Alak:1)”

Dinin ilk emirlerinden olan okuma, okumanın da kaynağı olan kur-an’dır.  “İşte bu (Kur’an), önündekileri doğrulayıcı ve şehirler anası (Mekke) ile çevresindekileri uyarman için indirdiğimiz kutlu Kitaptır. Ahirete iman edenler buna inanırlar. Onlar namazlarını (özenle) koruyanlardır. (En’am:92)”

Kur-an Allah tarafından peygamber aracılığıyla insanlara bir hidayet ve öğüt olarak indirildiğini belirtmekte. Kur-an’ın sadece sembolik olarak baş üzerine kaldırılması, evlerde başköşelerde duvarlara asılı bırakılması, ölülere tazim niyetiyle okunması kur-an’ın ve sadece kutsal kitap olarak anılması kur-an’ın muhataplarına esasta işaret etmiş olduğu gayeler değildir.

Merhum, Akif’inde ifadesiyle: Ya açar Nazm-ı celilin bakarız yaprağına, Yahut üfler geçeriz bir ölünün toprağına, İnmemiştir hele Kur’an bunu hakkiyle bilin Ne mezarlıkta okunmak ne de fal bakmak için!..

Dinin sembole yönelik diğer bir emri, Kâbe’ye doğru yönelerek kılınan namaz ve gücü yeten Müslüman’ın yılda bir kez Kâbe’yi haccetmesidir. “Her nereden çıkarsan, yüzünü Mescid-i Haram yönüne çevir. (Siz de) Her nerede olursanız yüzünüzü onun yönüne çevirin. Öyle ki, onlardan zulmedenlerin dışında insanların, size karşı bir delilleri olmasın. Onlardan korkmayın, Benden korkun, üzerinizdeki nimetimi tamamlayayım. Umulur ki hidayete erersiniz. (Bakara:150)”

Namaz bir emirdir, fakat namazda yön olarak kullanılan Kâbe semboldür!..

Kâbe’yi kutsal kılan insanın oraya işaret edilmesidir, yani Kâbe’nin kutsallığı insandan geçer çünkü insan Kâbe için değil, Kâbe insan için var edilmiştir. Kur-an insan için inzal edilmiş ve insanın aklını vahiye göre kullanmasını işaret etmiştir. Kur-an bir başına bir şey ifade edemez insan yaşamadıktan sonra. Kur-an’ın anlamını bulması için insanın mutlaka onu yaşaması gerekir.

Müslümanların ibadi veya siyasi konularını istişare etmeleri için toplanmaları gereken mekânlar olan camiler, Müslüman beldelerini diğer beldelerden ayıran en önemli amillerdir. Bir beldeye girildiğinde o belde ahalisinin Müslüman mı, Gayri Müslim mi, olduğu oralardaki ibadethanelerin varlıklarıyla anlaşılmaktadır.

Müslüman beldelerinin en önemli sembollerinden olan camilere karşı takınılan tavrın sonucunu ise rabbimiz şöyle ifade etmektedir. “Allah’ın mescitlerinde O’nun isminin anılmasını engelleyen ve bunların yıkılmasına çaba harcayandan daha zalim kim olabilir? Onların (durumu) içlerine korkarak girmekten başkası değildir. Onlar için dünyada bir aşağılanma, ahrette büyük bir azab vardır. (Bakara:114)”

İnsanlar tarafından en fazla insafsızca harcadıkları değer dini değerleridir!..

Şimdi insanlar bu sembolleri veya emirleri kendi amellerini gerçekleştirmek için kullanmaya kalkar emirleri semboller, sembolleri de emirler yerine kullanırlarsa artık hayat içinden çıkılmaz bir hal alır. Herhangi bir siyasi parti bu sembolleri kullanarak yani herhangi bir siyasi lider Kabe’ye gidip gelerek, herhangi bir sempatizan Kur-an’ı başının üzerine kaldırarak veya başörtüsünü kullanarak siyasi rant elde edebilir mi?..

Hiç sanmıyorum!..

Niçin iman ettiğinin bilincinde olan biri kur-an’ı kendi siyasi amelleri uğrunda kullanmak ve siyasal amaçları için istismar edebilir mi?..

Kur-an’a iman eden biri siyasal düşüncesini ve hareketini kur-an’ın belirlemiş olduğu doğrultuda yapar, yapmak zorundadır. Kişi inanmış olduğu değerler uğuruna bedel öder, değerlerinden bedel ödeterek harcama yapmaz, aksine onun tek gayesi olur değer vermiş olduğu dininin sembollerine ve emirlerine karşı dürüst davranmak ve onların nizamında hareket etmek.

Sonuç olarak diyorum ki, İşaret parmağından ziyade işaret edilen yer veya nokta daha önemlidir. İşaret parmağı sembolü, işaret edilen yer ise emri ifade eder. Yön olarak işaret edilen Kâbe ancak namazla anlamını bulur yoksa Kâbe kare şeklinde bir yapı olarak yerini korumaktadır.

Kur-an hayata yansıtılarak yaşanılırsa bir anlam ifade edecektir, yoksa onu salt tilavetiyle okuyarak, onu güzel kılıflar içerisinde muhafaza ederek hayattan uzaklaştırmak esas misyonundan uzaklaştırmaktan başka bir işe yaramayacaktır. Kâbe’nin birer uzantısı konumunda olan camileri de esas bağlamlarından çıkardığınızda onlarında sembolik birer beton yığınından farkları kalmayacaktır. Camilerin gerçek anlamlarını bulması için onların mimari güzelliklerinden ziyade içeriklerinin zenginleştirilmesiyle ancak anlamlarını bulacaklardır.

Nasihatlerin musibetlerden evla olması dileğiyle.


HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Yukarı Geri Ana Sayfa