Van Analiz Haber
Van Analiz Haber
KERBELA (Acı, tasa ve üzüntü günü)

KERBELA

(Acı, tasa ve üzüntü günü)

Resulullah efendimizin iki reyhanı, cennet gençlerinin iki seyyidi  Hz Ali ve Fatıma’nın göz bebekleri ümmetin iftiharları Hz  Hasan ve Hüseyin’nin düçar oldukları akıbet ümmeti derinden üzerken bir taraftan da her zaman mazlumlara cesaret kaynağı olmuştur.

Hz Hasan Müslümanlar arasına fitne girmesin, kan dökülmesin diye Hilafeti Muaviye b. Ebi Süfyan’a bıraktı. Muaviye kendinden sonra saltanatı zalim oğlu Yezide bıraktı Yezid ise iktidarı konusunda dört kişiden korkuyordu ve bunları bir şekilde susturması da gerekiyordu bunlardan bir tanesi de Hz Hüseyindi.

Üvey kardeşi Muhammed b. Hanefiyye Hz Hüseyine şöyle der “ Mervan seni Yezid’e bey’at için zorlayacaktır. Halk sana bey’at ederse ne ala etmezse Mekke’ye git”  Hz Hüseyin bütün ev halkını alarak Mekke’ye gider.

Kufeliler  Hz Hüseyine davet mektupları yollayarak “imamımız, önderimiz yoktur haydi gel “ derler. Hz Hüseyin amcaoğlu Müslim b. Akili durumu öğrenip samimi olup olmadıklarını öğrenmek için gönderdi. 18 veya 30 bin kişi ona bey’at etmişti.  İbn Ziyad Zalimi Müslimi şehid etti.

Hz Hüsyin ise Mekke’den Kufeye  hareket ediyordu. İbn Abbas “ıraklılar gaddar, vafasız, sözlerinde durmaz bir kavimdir” gitme der. Hz Hüseyin ise “Dünya sevimsizleşmiş, hayat otlakta otlamak gibi değersizleşmiştir eğer ben bugün gitmezsem bizden sonrakilerin cesareti kırılır” kurbanlık koyunlar gibi doğranacağını bilerek yola koyuldu. Zaten Şehadet bilinçli bir ölüm değil midir.

Kerbela topraklarına kadar geldiler yahudiye, mecusiye köpeklere sebest olan Fırat suyunu Al-i Beyte yasakladılar zalimler. Ömer b. Sa’d ve ibn Ziyad gibi Yezidleşen dünyalık karşısında imanını satan hainler kerbelada 72 veya 87 Al-i beyti anlatılamayacak şekilde doğradılar.

      Hz Hüseyin Haccını yarıda bırakarak Kerbela yoluna çıkmıştı. Kurban olarak kendini adadı ve gerçek  şeytanı taşladı.

Resulullah’ın vefatından daha yarım asır geçmeden yüzler Ahiretten dünyaya çevrilmiş ve cahiliye yeniden hortlamıştı.

Kendi egemenliği önünde engel tanımayan Yezid zalimi Hz Hüseyine değil gerçekte islam’a saldırmıştı. Bedr’in intikamını aldım demesiyle.

Bu tarihi olay dün olduğu gibi bugün de değişik zaman ve mekanlarda değişik isimler altında cereyan etmektedir. Dün Kerbelaydı bugün Hama , Halepçe, mayimar, Bosna, Afkanistan, kürdistan keşmir, Nısır, Tunus, Cezayirdir önemli olan kimin kimin safında yer aldığıdır. Yezidlerin yanında yer alanlar ebedi olarak laneti ve aşağılanmayı hak edenler olacaktır.

Kerbela bir sembodür. Nübüvveti temsil eden Hüseyni çizgi ile saltanatı temsil eden Yezidi çizgi. Birincisi, mazlumiyeti, fedakarlığı, adalaeti, cesareti, izzeti ve kıyamı ikincisi, saltanat, zulüm ve ihaneti temsil eder. Bugün Kerbeleda nerler oldudan ziyade Kerbela neden oldu sorusuna bulacağımız cevaplar şüphesiz ki bizler için daha çok işe yarayacaktır.

Hangi gerekçe ile olursa olsun zulmü meşrulaştırmak isteyen herkesin suratında kıyamete kadar şaklayacak olan ilahi bir tokattır Kerbela.

İbn ziyad ve Yezid zalimlerin yüzüne tüküren erkekçe haykıran Hz Zeyneb bizler için kardeşi Hz Hüesyin gibi örnektir. Ali Şeriati’nin dediği  gibi “Gidenler Hüseyni bir iş yaptılar geride kalanlar Zeynep olmalıdırlar olmazlarsa Yazid’dirler.”

Hüseyni olanlara selam yezid olanlara ise lanet olsun Muharrem ayınız mübarek ve bereketli  olsun.

 


HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Yukarı Geri Ana Sayfa